1. خانه
 2. >>
 3. محصولات
 4. >>
 5. توتیا طب

توتیا طب چیست؟

توتیا طب یک سیستم مدیریت بیمارستانی، یک سیستم کامپیوتری است که به مدیریت اطلاعات مربوط به مراکز و مجموعه‌های درمانی کمک می‌کند و به طور موثر در تکمیل فرایند‌های کاری ارائه دهندگان خدمات درمانی کمک می‌کند.

سیستم مدیریت بیمارستان (HMS*) نرم افزاری است که به گونه‌ای طراحی شده که بتواند کلیه فعالیت‌های گردش کار کلینیک مانند عملکردهای پزشکی‌، مالی‌، حقوقی‌، اداری و مراقبت‌های بهداشتی را اداره کند. علاوه بر این موارد، تمام اسناد کاغذی را به دیجیتال تبدیل می‌کند.

نرم افزار مدیریت بیمارستان کار متخصصان حوزه سلامت و تعامل آن‌ها با بیماران را ساده می‌کند. علاوه بر این‌، تمامی فعالیت‌های بیمارستان را می‌توان به صورت سیستماتیک در فرمتی کاملا دیجیتال ضبط کرد که به متخصصان کمک می‌کند تا کارهای خود را ساده‌تر پیگیری کنند. با اجرای اتوماسیون بیمارستانی دوباره کاری‌ها از بین می‌رود و تسکی انجام نشده باقی نمی‌ماند که این خود از بعضی از اتفاقات ناگوار که براثر خستگی کاری بیمارستان‌ها به وجود می‌آیند، جلوگیری می‌کند.

سیستم مدیریت و اطلاعات بیمارستانی می‌تواند شامل بخش‌های زیر باشد:

 • سیستم اطلاعات آزمایشگاهی (LIS)
 • سیستم خط مشی و رویه (PPS)
 • سیستم اطلاعات رادیولوژی (RIS)
 • سیستم بایگانی و ارتباط تصاویری (PACS)

همچنین این سیستم تمامی بخش‌های موجود در یک مجموعه درمانی را می‌تواند پوشش بدهد، این مراکز عبارتند از:

 • بالینی و درمانگاهی
 • مدیریت مالی
 • آزمایشگاه‌ها
 • بستری
 • درمان‌های سرپایی
 • انبارداری
 • مدیریت شیفت‌های پرستاری
 • داروخانه و مدیریت دارویی
 • رادیولوژی
 • پاتولوژی و غیره

نقش HMS در بخش مراقبت های بهداشتی
بیمارستان‌ها به دلیل مشکلات زیادی که مدیریت اسناد کاغذی به وجود می‌آورند با عوارض بسیاری روبرو بودند. مستندسازی نادرست داده‌ها و اطلاعات محرمانه بیماران در بخش‌های مختلف موجب بروز خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری می‌شود. با این حال ، سیستم مدیریت بیمارستان، مدیریت این بخش را به صورت خودکار انجام می دهد و کاغذبازی را کاهش می‌دهد و از بروز حوادث ناخواسته جلوگیری می‌کند. بنابراین‌، نه تنها بار کاری و روانی کارکنان را کاهش می دهد‌، بلکه مستندسازی را نیز آسان می کند.

HMS کارهای زیادی انجام می دهد مانند:

 • نرم افزار مدیریت بیمارستان سوابق پزشکی بیمار را به همراه اطلاعات تماس حفظ می‌کند
 • این برنامه زمانبندی جراحی ، معاینه و سایر موارد را پیگیری می‌کند
 • سوابق بیمه را برای مراجعه‌های بعدی و بقیه امور اداری مربوطه نگه می‌دارد
 • پیگیری آسان صورتحساب‌ها

*Hospital management system

 • سوابق پزشکی دیجیتال خطاها را کاهش می‌دهد و هر داده را با جزئیات ثبت می‌کند؛
 • دسترسی آسان به سابقه بیمار را فراهم می‌کند؛
 • کارایی کارکنان را افزایش می‌دهد؛
 • امکانات بیمارستان را به نحو احسن مدیریت می‌کند؛
 • استفاده از فناوری زمان صرف شده برای انجام امور را کاهش می‌دهد؛
 • نرم افزار مدیریت بیمارستان مقرون به صرفه است و در برنامه ریزی مالیاتی کمک می‌کند؛
 • نرم افزار سیستم مدیریت بیمارستان استراتژی‌های مواجه با بازار را بهبود می‌بخشد و کنترل مالی بهتری را ارائه می‌دهد؛
 • پردازش امور بیمه‌ای به صورت اتوماتیک انجام می‌شود؛
 • امنیت اطلاعات و داده‌ها را بهبود می‌بخشد؛
 • کاتالیزور در دستیابی به کیفیت ارایه خدمات بالاتر؛
 • ردیابی آسان منابع  موجود و انبارداری؛
 • بهبود و سرعت بخشی به عملیات حسابرسی
 • افزایش و بهبود مراقبت از بیمار
سامانه مدیریت کلینیک و درمانگاه چیست؟

سیستم مدیریت بیمارستان (HMS*) نرم افزاری است که به گونه‌ای طراحی شده که بتواند کلیه فعالیت‌های گردش کار کلینیک مانند عملکردهای پزشکی‌، مالی‌، حقوقی‌، اداری و مراقبت‌های بهداشتی را اداره کند. علاوه بر این موارد، تمام اسناد کاغذی را به دیجیتال تبدیل می‌کند.

نرم افزار مدیریت بیمارستان کار متخصصان حوزه سلامت و تعامل آن‌ها با بیماران را ساده می‌کند. علاوه بر این‌، تمامی فعالیت‌های بیمارستان را می‌توان به صورت سیستماتیک در فرمتی کاملا دیجیتال ضبط کرد که به متخصصان کمک می‌کند تا کارهای خود را ساده‌تر پیگیری کنند. با اجرای اتوماسیون بیمارستانی دوباره کاری‌ها از بین می‌رود و تسکی انجام نشده باقی نمی‌ماند که این خود از بعضی از اتفاقات ناگوار که براثر خستگی کاری بیمارستان‌ها به وجود می‌آیند، جلوگیری می‌کند.

سیستم مدیریت و اطلاعات بیمارستانی می‌تواند شامل بخش‌های زیر باشد:

 • سیستم اطلاعات آزمایشگاهی (LIS)
 • سیستم خط مشی و رویه (PPS)
 • سیستم اطلاعات رادیولوژی (RIS)
 • سیستم بایگانی و ارتباط تصاویری (PACS)

همچنین این سیستم تمامی بخش‌های موجود در یک مجموعه درمانی را می‌تواند پوشش بدهد، این مراکز عبارتند از:

 • بالینی و درمانگاهی
 • مدیریت مالی
 • آزمایشگاه‌ها
 • بستری
 • درمان‌های سرپایی
 • انبارداری
 • مدیریت شیفت‌های پرستاری
 • داروخانه و مدیریت دارویی
 • رادیولوژی
 • پاتولوژی و غیره

نقش HMS در بخش مراقبت های بهداشتی
بیمارستان‌ها به دلیل مشکلات زیادی که مدیریت اسناد کاغذی به وجود می‌آورند با عوارض بسیاری روبرو بودند. مستندسازی نادرست داده‌ها و اطلاعات محرمانه بیماران در بخش‌های مختلف موجب بروز خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری می‌شود. با این حال ، سیستم مدیریت بیمارستان، مدیریت این بخش را به صورت خودکار انجام می دهد و کاغذبازی را کاهش می‌دهد و از بروز حوادث ناخواسته جلوگیری می‌کند. بنابراین‌، نه تنها بار کاری و روانی کارکنان را کاهش می دهد‌، بلکه مستندسازی را نیز آسان می کند.

HMS کارهای زیادی انجام می دهد مانند:

 • نرم افزار مدیریت بیمارستان سوابق پزشکی بیمار را به همراه اطلاعات تماس حفظ می‌کند
 • این برنامه زمانبندی جراحی ، معاینه و سایر موارد را پیگیری می‌کند
 • سوابق بیمه را برای مراجعه‌های بعدی و بقیه امور اداری مربوطه نگه می‌دارد
 • پیگیری آسان صورتحساب‌ها

*Hospital management system

مزایای این سامانه مدیریت کلینیک و درمانگاه
 • سوابق پزشکی دیجیتال خطاها را کاهش می‌دهد و هر داده را با جزئیات ثبت می‌کند؛
 • دسترسی آسان به سابقه بیمار را فراهم می‌کند؛
 • کارایی کارکنان را افزایش می‌دهد؛
 • امکانات بیمارستان را به نحو احسن مدیریت می‌کند؛
 • استفاده از فناوری زمان صرف شده برای انجام امور را کاهش می‌دهد؛
 • نرم افزار مدیریت بیمارستان مقرون به صرفه است و در برنامه ریزی مالیاتی کمک می‌کند؛
 • نرم افزار سیستم مدیریت بیمارستان استراتژی‌های مواجه با بازار را بهبود می‌بخشد و کنترل مالی بهتری را ارائه می‌دهد؛
 • پردازش امور بیمه‌ای به صورت اتوماتیک انجام می‌شود؛
 • امنیت اطلاعات و داده‌ها را بهبود می‌بخشد؛
 • کاتالیزور در دستیابی به کیفیت ارایه خدمات بالاتر؛
 • ردیابی آسان منابع  موجود و انبارداری؛
 • بهبود و سرعت بخشی به عملیات حسابرسی
 • افزایش و بهبود مراقبت از بیمار

ویژگی‌های توتیا طب


مدیریت قرار ملاقات:
شما می‌توانید قرار ملاقات بیماران با پزشکان را با سیستم مدیریت آنلاین بیمارستان خود ادغام کنید. این کار منجر به، برنامه ریزی آسان برای بیماران و پزشکان شما می‌شود و همچنین می‌توانید از طریق وب سایت خود به نوبت دهی آنلاین بپردازید.

مدیریت صورتحساب:
نگهداری و پیگیری صورت حساب های جداگانه برای هر بخش درمانی، آزمایشگاه‌هایی و … مشکل است. بنابراین، با استفاده از سیستم صورتحساب توتیا طب در بیمارستان تمامی فیش‌های صادر شده را داشته باشید. علاوه بر این،  با تنظیم اعلان، موعد پرداخت حقوق افراد را فراموش نکیند!

مدیریت نسخه:
داروهای متداول را یادداشت کنید و داشته باشید. علاوه بر این، در دسترس بودن داروهایی را که مکرر مورد استفاده قرار می‌گیرند را پیگیری کنید. از سوی دیگر، برای جلوگیری از استفاده از داروهای اشتباه، از نسخه‌های دیجیتال استفاده کنید.


مدیریت دارویی از راه دور ارزش بازار ۱۰.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ به عنوان بخشی از بیمارستان های هوشمند دارد*


مدیریت بیماران بستری:
با سیستم مدیریت آنلاین بیمارستان، تمام جزئیات بیماران بستری را از هر کجا که بخواهید، خواهید داشت. علاوه بر این‌، توتیا طب تمامی جزئیات را در یک پلت فرم واحد ادغام کرده‌است.

مدیریت OT
با توتیا طب برنامه ریزی عملیات را به طور خودکار انجام دهید و از نحوه اجرای عملیاتی آن که به نحو احسن انجام می‌شود لذت ببرید.

مدیریت آزمایشگاه
با توتیا طب مراجعین به آزمایشگاه‌های مرکز درمانی خود را مدیریت کنید و به صورت خودکار گزارش عملکرد دریافت کنید و نتایج بدست آمده را آنلاین گزارش کنید و در پرونده بیماران ثبت نمایید. علاوه بر این، با سیستم مدیریت آنلاین اطلاعات بیمارستان  خود گزارش‌های را دریافتی تحلیل کنید.

مدیریت شعبه
کلیه شعب خود را با یک پلت فرم واحد با سیستم مدیریت آنلاین بیمارستان یکپارچه مدیریت کنید. همچنین ، به کل داده ها در شعب خود نیز دسترسی داشته باشید.

دسترسی آسان به داده های بیمار

با نرم افزار توتیا طب به کل داده‌های بیمار دسترسی پیدا کنید. علاوه بر این‌، با یک کلیک پرونده‌های سلامت بیمار را بازیابی کنید، اطلاعات مهمی مانند سابقه درمانی بیمار‌، درمان فعلی، جزئیات ارائه دهنده خدمات بهداشتی، گزارشات تشخیصی و سایر موارد را دریافت کنید. بنابراین، درک بهتری از سلامت بیمار کسب کنید.

امنیت داده ها:

نرم افزار سیستم مدیریت بیمارستان ، امنیت بالای داده ها را با رمزگذاری داده ها و دسترسی مجاز حریم خصوصی را تضمین می کند. از سوی دیگر، با ورود امن، ذخیره اطلاعات امن تر است.

شفافیت:

کل عملیات مجموعه درمانی خود را شفاف کنید. این بدان معناست که شخص مجاز می‌تواند بدون هیچ محدودیتی به داده ها دسترسی پیدا کند و داده‌ها را تغییر دهد. علاوه بر این ، سوابق نگهداری شده شفاف و ساده خواهند بود بنابراین درک آن برای همه آسان خواهد بود و هیچ گونه داده‌ای را از دست نخواهید داد.

ساده سازی گزارش دهی دقیق:

ساده سازی گزارش‌دهی نه تنها منجر به ساده تر ، موثرتر و کارآمدتر شدن کارها می‌شود، بلکه داده ها را ایمن کرده و صحت اطلاعات وارد شده را بیشتر می‌کند.

بهبود کنترل کیفیت
کنترل کیفیت برای موفقیت هر کسب و کاری ضروری است. علاوه بر این‌، کنترل کیفیت هوشمند به کاهش خطرات و ریسک‌های هر کسب و کاری کمک می‌کند.

مقرون به صرفه بودن:
با توتیا طب نه تنها در زمان خود را در مدیریت مجموعه‌های درمانی صرفه جویی کنید، بلکه بار کارکنان را نیز کاهش دهید. از سوی دیگر ، هزینه ورود داده‌ها به صورت دستی و کاغذبازی را کاهش دهید. بنابراین، فرآیندهای سیستم خود را خودکار کرده و بر اشتباهات غلبه کنید.

بهبود مدیریت زمان:
مدیریت زمان یک مهارت خوب است که به بهره وری بیشتر کمک می کند و استرس و اضطراب را کاهش می‌دهد. با توتیا طب شما می‌توانید داده‌ها مورد نیاز خود را با یک کلیک مشاهده کرد. علاوه بر این، توتیا طب این امکان را به شما می‌دهد تا اطلاعات را در چند کلیک اضافه یا به روز کنید تا زمان به راحتی مدیریت شود.

پشتیبانی نامحدود کاربر:
توتیا طب با اتصال نامحدود کاربران، پشتیبانی نامحدودی به کاربران ارائه می دهد. هر زمان که مشتریان به کمک نیاز داشته باشند، راهنمایی‌ها و پیشنهادات مناسب برای مشکلات خود را ارائه شده می‌یابند.

بهبود خدمات به مشتریان:
خدمات مشتری پاسخگوی نیازها و الزامات مشتری است. هدف نهایی نرم افزار مدیریت بیمارستان ارائه اطلاعات یا داده های دقیق و کامل به طور همزمان است. بنابراین ، HMS خدمات پشتیبانی مشتری را افزایش می دهد.

سیستم مدیریت پایگاه داده یکتا:
توتیاطب نرم افزاری است که به مدیریت همه داده ها در یک پایگاه داده واحد کمک می کند. علاوه بر این ، پردازش معاملات آنلاین (OLTP) پرکاربردترین سیستم مدیریت پایگاه داده در HMS است.

بهبود دید مدیریت:
در توتیا طب همه داده‌های مربوط به بیمار‌، پزشک‌، دارو‌، گزارشات پزشکی و غیره توسط هر دپارتمانی که دارای مجوز ورود به سیستم است قابل مشاهده است.

واحدهای سیستم مدیریت بیمارستان:

ماژول های مورد استفاده در سیستم مدیریت بیمارستان

 • سیستم مدیریت بیمار
 • سیستم مدیریت پزشک
 • سیستم مدیریت دارو
 • سیستم مدیریت حقوق اداری
 • سیستم مدیریت نوبت دهی آنلاین.
 • سیستم مدیریت فاکتور
 • سیستم خدمات پزشکی
 • سیستم گزارش خدمات پزشک
 • سیستم تست آزمایشگاهی

*پایگاه داده‌های آماری استاتیستا

دمو توتیا طب

ویژگی‌های توتیا طب


مدیریت قرار ملاقات:
شما می‌توانید قرار ملاقات بیماران با پزشکان را با سیستم مدیریت آنلاین بیمارستان خود ادغام کنید. این کار منجر به، برنامه ریزی آسان برای بیماران و پزشکان شما می‌شود و همچنین می‌توانید از طریق وب سایت خود به نوبت دهی آنلاین بپردازید.

مدیریت صورتحساب:
نگهداری و پیگیری صورت حساب های جداگانه برای هر بخش درمانی، آزمایشگاه‌هایی و … مشکل است. بنابراین، با استفاده از سیستم صورتحساب توتیا طب در بیمارستان تمامی فیش‌های صادر شده را داشته باشید. علاوه بر این،  با تنظیم اعلان، موعد پرداخت حقوق افراد را فراموش نکیند!

مدیریت نسخه:
داروهای متداول را یادداشت کنید و داشته باشید. علاوه بر این، در دسترس بودن داروهایی را که مکرر مورد استفاده قرار می‌گیرند را پیگیری کنید. از سوی دیگر، برای جلوگیری از استفاده از داروهای اشتباه، از نسخه‌های دیجیتال استفاده کنید.


مدیریت دارویی از راه دور ارزش بازار ۱۰.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ به عنوان بخشی از بیمارستان های هوشمند دارد*


مدیریت بیماران بستری:
با سیستم مدیریت آنلاین بیمارستان، تمام جزئیات بیماران بستری را از هر کجا که بخواهید، خواهید داشت. علاوه بر این‌، توتیا طب تمامی جزئیات را در یک پلت فرم واحد ادغام کرده‌است.

مدیریت OT
با توتیا طب برنامه ریزی عملیات را به طور خودکار انجام دهید و از نحوه اجرای عملیاتی آن که به نحو احسن انجام می‌شود لذت ببرید.

مدیریت آزمایشگاه
با توتیا طب مراجعین به آزمایشگاه‌های مرکز درمانی خود را مدیریت کنید و به صورت خودکار گزارش عملکرد دریافت کنید و نتایج بدست آمده را آنلاین گزارش کنید و در پرونده بیماران ثبت نمایید. علاوه بر این، با سیستم مدیریت آنلاین اطلاعات بیمارستان  خود گزارش‌های را دریافتی تحلیل کنید.

مدیریت شعبه
کلیه شعب خود را با یک پلت فرم واحد با سیستم مدیریت آنلاین بیمارستان یکپارچه مدیریت کنید. همچنین ، به کل داده ها در شعب خود نیز دسترسی داشته باشید.

دسترسی آسان به داده های بیمار

با نرم افزار توتیا طب به کل داده‌های بیمار دسترسی پیدا کنید. علاوه بر این‌، با یک کلیک پرونده‌های سلامت بیمار را بازیابی کنید، اطلاعات مهمی مانند سابقه درمانی بیمار‌، درمان فعلی، جزئیات ارائه دهنده خدمات بهداشتی، گزارشات تشخیصی و سایر موارد را دریافت کنید. بنابراین، درک بهتری از سلامت بیمار کسب کنید.

امنیت داده ها:

نرم افزار سیستم مدیریت بیمارستان ، امنیت بالای داده ها را با رمزگذاری داده ها و دسترسی مجاز حریم خصوصی را تضمین می کند. از سوی دیگر، با ورود امن، ذخیره اطلاعات امن تر است.

شفافیت:

کل عملیات مجموعه درمانی خود را شفاف کنید. این بدان معناست که شخص مجاز می‌تواند بدون هیچ محدودیتی به داده ها دسترسی پیدا کند و داده‌ها را تغییر دهد. علاوه بر این ، سوابق نگهداری شده شفاف و ساده خواهند بود بنابراین درک آن برای همه آسان خواهد بود و هیچ گونه داده‌ای را از دست نخواهید داد.

ساده سازی گزارش دهی دقیق:

ساده سازی گزارش‌دهی نه تنها منجر به ساده تر ، موثرتر و کارآمدتر شدن کارها می‌شود، بلکه داده ها را ایمن کرده و صحت اطلاعات وارد شده را بیشتر می‌کند.

بهبود کنترل کیفیت
کنترل کیفیت برای موفقیت هر کسب و کاری ضروری است. علاوه بر این‌، کنترل کیفیت هوشمند به کاهش خطرات و ریسک‌های هر کسب و کاری کمک می‌کند.

مقرون به صرفه بودن:
با توتیا طب نه تنها در زمان خود را در مدیریت مجموعه‌های درمانی صرفه جویی کنید، بلکه بار کارکنان را نیز کاهش دهید. از سوی دیگر ، هزینه ورود داده‌ها به صورت دستی و کاغذبازی را کاهش دهید. بنابراین، فرآیندهای سیستم خود را خودکار کرده و بر اشتباهات غلبه کنید.

بهبود مدیریت زمان:
مدیریت زمان یک مهارت خوب است که به بهره وری بیشتر کمک می کند و استرس و اضطراب را کاهش می‌دهد. با توتیا طب شما می‌توانید داده‌ها مورد نیاز خود را با یک کلیک مشاهده کرد. علاوه بر این، توتیا طب این امکان را به شما می‌دهد تا اطلاعات را در چند کلیک اضافه یا به روز کنید تا زمان به راحتی مدیریت شود.

پشتیبانی نامحدود کاربر:
توتیا طب با اتصال نامحدود کاربران، پشتیبانی نامحدودی به کاربران ارائه می دهد. هر زمان که مشتریان به کمک نیاز داشته باشند، راهنمایی‌ها و پیشنهادات مناسب برای مشکلات خود را ارائه شده می‌یابند.

بهبود خدمات به مشتریان:
خدمات مشتری پاسخگوی نیازها و الزامات مشتری است. هدف نهایی نرم افزار مدیریت بیمارستان ارائه اطلاعات یا داده های دقیق و کامل به طور همزمان است. بنابراین ، HMS خدمات پشتیبانی مشتری را افزایش می دهد.

سیستم مدیریت پایگاه داده یکتا:
توتیاطب نرم افزاری است که به مدیریت همه داده ها در یک پایگاه داده واحد کمک می کند. علاوه بر این ، پردازش معاملات آنلاین (OLTP) پرکاربردترین سیستم مدیریت پایگاه داده در HMS است.

بهبود دید مدیریت:
در توتیا طب همه داده‌های مربوط به بیمار‌، پزشک‌، دارو‌، گزارشات پزشکی و غیره توسط هر دپارتمانی که دارای مجوز ورود به سیستم است قابل مشاهده است.

واحدهای سیستم مدیریت بیمارستان:

ماژول های مورد استفاده در سیستم مدیریت بیمارستان

 • سیستم مدیریت بیمار
 • سیستم مدیریت پزشک
 • سیستم مدیریت دارو
 • سیستم مدیریت حقوق اداری
 • سیستم مدیریت نوبت دهی آنلاین.
 • سیستم مدیریت فاکتور
 • سیستم خدمات پزشکی
 • سیستم گزارش خدمات پزشک
 • سیستم تست آزمایشگاهی

*پایگاه داده‌های آماری استاتیستا

سطوح خدمات توتیا طب

null

مدیریت مطب

کوچکترین سطح مدیریت توتیاطب، مدیریت مطب است که دارای ۳ نقش پزشک (ادمین )، منشی و دستیار است.کار منشی ثبت اطلاعات مالی و اداری است.
null

مدیریت کلینیک تک تخصصی

به دلیل خدمات و دستگاه‌های پاراکلینیکی و تعدد پزشک‌ها این سیستم در اینجا بزرگتر است : ادمین ، مدیر داخلی ، پزشک ، مسئول فنی ( کنترل تکنیکال امور ) ، منشی (کارکنان پذیرش)، دستیاران (اپراتورهای دستگاه) ، مسئول دستیاری (مسئول پرستاری_مشابه مسئول فنی برای امور پرستاری) ، حسابدار
null

مدیریت موسسات تشخیصی و آزمایشگاهی

سیستم در این بخش شامل بخش های از جمله : ادمین ؛ مدیر داخلی ، پزشکان ، مسئول فنی ، منشی ، دستیار ( نمونه گیر) ، مسئول دستیاری (سوپروایزر) و حسابدار است.
null

مدیریت درمانگاه‌ها و کلینیک‌های چند تخصصی

بخش های آن شامل: ادمین، مدیر داخلی، پزشکان، مسئول فنی: کنترل تکنیکال امور، منشی (کارکنان پذیرش) ، دستیاران (اپراتورهای دستگاه : به ازای هر ماژول باید بتوان دستگاه تعریف کرد، مثلا: نرس، آزمایشگاه، داروخانه) مسئول دستیاری (مسئول پرستاری – مشابه سئول فنی برای امور پرستاری) به ازای برخی ماژول‌ها میتوان تعریف کرد، مثلا: (نرس ، آزمایشگاه ، داروخانه)، حسابدار .

برای مشاهده دمو، دیدن گالری تصاویر از سامانه و دیگر ویژگی‌های توتیا طب برروی دکمه‌ی روبرو کلیک کنید.

فهرست