1. خانه
 2. >>
 3. محصولات
 4. >>
 5. ساتراپ

مدیریت پروژه محور
هر فعالیت جدیدی که در یک سازمان ایجاد میشود، چه در مرحله ایده پردازی باشد و چه در مرحله اجرا، تبدیل به یک پروژه می‌شود. در هر پروژه تعدادی وظیفه وجود دارد که هر وظیفه را شخص یا اشخاصی باید انجام دهند و افراد دیگری مسئول پیگیری آنها هستند. فرآیند مدیریت پروژه به این معنی است که بتوانیم تمام وظایفی که در یک پروژه وجود دارد را در زمان درست و به‌ صورت کامل توسط سازمانمان انجام دهیم تا این پروژه به سرمنزل مقصود برسد.

برای مدیریت پروژه می‌توان به متدهای مختلفی اشاره کرد، مانند مدیریت پروژه چابک، فازبندی، محصولمحور، فرآیندمحور، پروژه‌های تولید، و مدیریت ارزش کسب‌شده.

همانطور که می‌دانید ، مدیریت پروژه با جنبه‌های مختلف یک پروژه مانند تقسیم کل پروژه به وظایف و زیر وظایف کوچکتر ، تخصیص منابع به وظایف ، ارزیابی خطرات که می تواند باعث تأخیر شود ، ارتباط وضعیت پروژه با مشتریان و ذینفعان و غیره که به طور جمعی تصمیم می گیرد ، سر و کار دارد. موفقیت پروژه وظیفه اصلی یک سیستم مدیریت پروژه کمک به مدیران در انجام وظایف روزمره مدیریت پروژه است.

با جمع بندی سیستم مدیریت پروژه مدرن ، می توانید آن را مجموعه ای از ابزارهایی در نظر بگیرید که به شما در انجام فعالیتهای مختلف در مدیریت پروژه کمک می کند. برخی از رایج ترین فعالیتهایی که سیستم مدیریت پروژه می تواند به شما کمک کند به شرح زیر است:

 • برنامه ریزی پروژه و مدیریت وظایف
 • بودجه بندی و کنترل هزینه
 • مدیریت ریسک
 • توسعه هماهنگی و همکاری تیمی
 • تهیه گزارش پروژه

خواهید دید که تعداد زیادی سیستم مدیریت پروژه در وب موجود است. با این حال ، همه آنها سیستم های PM کامل نیستند، زیرا همه ابزارهای لازم برای مدیریت پروژه را شامل نمی‌شوند.

از سوی دیگر ، یک ابزار پیشرو در سیستم نرم افزاری مدیریت پروژه مانند ProofHub که همه ویژگی های ضروری مورد نیاز برای مدیریت پروژه ها و تیم ها را در دسترس قرار می دهد ، نسیمی به نظر می رسد. با یک نرم افزار مدیریت پروژه مانند ProofHub ، نیازی به جابجایی بین ابزارهای مختلف نیست زیرا می توانید از یک رابط کاربری واحد به همه چیز دسترسی داشته باشید.

امروزه افراد از هر صنعت برای رضایت مشتری و نتایج بهتر به راه حل های آنلاین تکیه می کنند. در بازار رقابتی امروز، رویکردها و راه‌حل‌های گذشته برای مدیریت سازمان‌ها، قابلیت و توانایی خود را برای رویارویی با چالش‌های سازمانی ازدست‌داده‌اند و بهتر است با رویکردها و دیدگاه‌های جدیدی جایگزین شوند. ازاینرو، یکی از راه‌های پاسخگویی به این عوامل تغییر و تحول سازمانی، چابکی است. درواقع چابکی، به‌عنوان پارادایم جدیدی برای مهندسی سازمان‌ها و بنگاه‌های رقابتی است. بنابراین، با توجه به لزوم حرکت سازمان‌ها به سمت مدیریت چابک، و همچنین کاهش هزینه‌ها و ایجاد قابلیت انعطاف فراوان در اجرای پروژه‌ها، سیستم‌های مدیریت پروژه آنلاین، بهترین و در بسیاری از موارد تنها راه‌حل برای پیشبرد اهداف سازمانی هستند.

دلایل متعددی برای استفاده از ابزار مدیریت پروژه وجود دارد ، اما با رعایت دقیق آن ، سه دلیل اصلی عبارتند از:

نمایان بودن: مشاهده پیشرفت در همه پروژه های خود ، شناسایی پروژه های در معرض خطر ، نظارت بر زمان بندی ها و اشتراک گذاری وضعیت پروژه در زمان واقعی.
مسئولیت پذیری: به روزرسانی به موقع پروژه برای افراد در تمام سطوح‌، نمای خلاصه همه پروژه ها‌، وظایف معوق‌، اجتناب از مهلت‌های مفقود شده و دیگر سردرگمی در مورد نقش ها و مسئولیت‌های فردی.
سازمان: ابزارهای گردش کار را در یک مکان‌، مکان اصلی برای همه جزئیات و به روزرسانی های پروژه‌، فایل پروژه را در یک مکان امن ذخیره کنید‌، و پروژه الگوها را برای ثابت نگه داشتن خود دریافت کنید.
بنابراین ، اکنون دلایل اصلی سرمایه گذاری در سیستم مدیریت پروژه را می‌دانید‌.

داشبورد مدیریت چیست؟

همانطور که می‌دانید ، مدیریت پروژه با جنبه‌های مختلف یک پروژه مانند تقسیم کل پروژه به وظایف و زیر وظایف کوچکتر ، تخصیص منابع به وظایف ، ارزیابی خطرات که می تواند باعث تأخیر شود ، ارتباط وضعیت پروژه با مشتریان و ذینفعان و غیره که به طور جمعی تصمیم می گیرد ، سر و کار دارد. موفقیت پروژه وظیفه اصلی یک سیستم مدیریت پروژه کمک به مدیران در انجام وظایف روزمره مدیریت پروژه است.

با جمع بندی سیستم مدیریت پروژه مدرن ، می توانید آن را مجموعه ای از ابزارهایی در نظر بگیرید که به شما در انجام فعالیتهای مختلف در مدیریت پروژه کمک می کند. برخی از رایج ترین فعالیتهایی که سیستم مدیریت پروژه می تواند به شما کمک کند به شرح زیر است:

 • برنامه ریزی پروژه و مدیریت وظایف
 • بودجه بندی و کنترل هزینه
 • مدیریت ریسک
 • توسعه هماهنگی و همکاری تیمی
 • تهیه گزارش پروژه

خواهید دید که تعداد زیادی سیستم مدیریت پروژه در وب موجود است. با این حال ، همه آنها سیستم های PM کامل نیستند، زیرا همه ابزارهای لازم برای مدیریت پروژه را شامل نمی‌شوند.

از سوی دیگر ، یک ابزار پیشرو در سیستم نرم افزاری مدیریت پروژه مانند ProofHub که همه ویژگی های ضروری مورد نیاز برای مدیریت پروژه ها و تیم ها را در دسترس قرار می دهد ، نسیمی به نظر می رسد. با یک نرم افزار مدیریت پروژه مانند ProofHub ، نیازی به جابجایی بین ابزارهای مختلف نیست زیرا می توانید از یک رابط کاربری واحد به همه چیز دسترسی داشته باشید.

مزایای داشبور مدیریتی

امروزه افراد از هر صنعت برای رضایت مشتری و نتایج بهتر به راه حل های آنلاین تکیه می کنند. در بازار رقابتی امروز، رویکردها و راه‌حل‌های گذشته برای مدیریت سازمان‌ها، قابلیت و توانایی خود را برای رویارویی با چالش‌های سازمانی ازدست‌داده‌اند و بهتر است با رویکردها و دیدگاه‌های جدیدی جایگزین شوند. ازاینرو، یکی از راه‌های پاسخگویی به این عوامل تغییر و تحول سازمانی، چابکی است. درواقع چابکی، به‌عنوان پارادایم جدیدی برای مهندسی سازمان‌ها و بنگاه‌های رقابتی است. بنابراین، با توجه به لزوم حرکت سازمان‌ها به سمت مدیریت چابک، و همچنین کاهش هزینه‌ها و ایجاد قابلیت انعطاف فراوان در اجرای پروژه‌ها، سیستم‌های مدیریت پروژه آنلاین، بهترین و در بسیاری از موارد تنها راه‌حل برای پیشبرد اهداف سازمانی هستند.

دلایل متعددی برای استفاده از ابزار مدیریت پروژه وجود دارد ، اما با رعایت دقیق آن ، سه دلیل اصلی عبارتند از:

نمایان بودن: مشاهده پیشرفت در همه پروژه های خود ، شناسایی پروژه های در معرض خطر ، نظارت بر زمان بندی ها و اشتراک گذاری وضعیت پروژه در زمان واقعی.
مسئولیت پذیری: به روزرسانی به موقع پروژه برای افراد در تمام سطوح‌، نمای خلاصه همه پروژه ها‌، وظایف معوق‌، اجتناب از مهلت‌های مفقود شده و دیگر سردرگمی در مورد نقش ها و مسئولیت‌های فردی.
سازمان: ابزارهای گردش کار را در یک مکان‌، مکان اصلی برای همه جزئیات و به روزرسانی های پروژه‌، فایل پروژه را در یک مکان امن ذخیره کنید‌، و پروژه الگوها را برای ثابت نگه داشتن خود دریافت کنید.
بنابراین ، اکنون دلایل اصلی سرمایه گذاری در سیستم مدیریت پروژه را می‌دانید‌.

ویژگی‌های ساتراپ


  • مدیریت تسک‌ها
  • امکان مشاهده و برنامه ریزی برای انجام تسک‌‌ها
  • پیگیری درصد پیشرفت:میزان پیشرفت به صورت زنده و لحظه‌ای محاسبه و نمایش داده می‌شود و علاوه‌بر این، تنها به افرادی نمایش داده می‌شود که دسترسی کافی را برای مشاهده‌ی آن داشته باشند.
  • پیگیری وضعیت هر کار: این قابلیت به مدیر پروژه و سایر ناظرین کمک می‌کند بتوانند تمامی تسک‌هایی را که در وضعیت مشخصی هستند، فیلتر کرده و برای نظارت دقیق یا حل مشکلات آن‌ها اقدام کنند.
  • مدیریت زمان: مدیریت صحیح زمان، پیش‌بینی و نظارت دقیق بر مصرف زمان یکی از اساسی‌ترین وظایف یک تیم مدیریت پروژه است.

 • مدیریت سطح دسترسی کاربران و گروه‌ها: افراد فقط و تنها فقط به امور و اطلاعاتی دسترسی خواهند داشت که باید داشته باشند .
 • تعداد کاربران: تیم مدیریت پروژه به بزرگی تمام کاربران شرکت و مشتریان آن خواهد بود.
 • اطلاع رسانی ایمیلی : برای مواردی که به صورت استاندارد وجود دارد و برای مواردی که در شرکت شما به عنوان هشدار شناخته می‌شود ، افراد مرتبط با پروژه هر کدام یک ایمیل دریافت خواهند کرد و از وضعیت مربوطه، آگاه خواهند شد.
 • انبارداری: مدیریت انبار یکی از مهمترین فعالیت‌های سازمانی به حساب می‌آید که در آن ورود و خروج و همچنین مقدار مواد اولیه، تجهیزات و محصولات را در برمی‌گیرد. در مدیریت انبار باید به این موضوعات توجه شود که چه میزان از هر ماده و تجهیزات در انبار وجود دارد و زمانی که به مقدار بحرانی نزدیک شود، اقدام به خرید آن شود؛ همچنین هر ماده چه زمانی وارد انبار شده و یا محصولات چه زمانی باید از انبار خارج و وارد شبکه توزیع شوند و در پایان محل نگهداری هر یک از اقلام موجود در انبار در کدام قسمت از آن است.
 • تعمیر و نگهداری: ساتراپ با طراحی بخش نگهداری و تعمیر این فرصت را در اختیار افراد فعال در این حوزه قرار داده است تا با دریافت نوتیفیکیشن در ابتدای هر روز و همچنین مشاهده کارهای خود در طی روز و یا روزهای آتی، برای کار خود برنامه‌ریزی نمایند. همچنین تمامی تجهیزات با اطلاعات دقیق در سامانه ثبت شده و تمامی فعالیت‌های نگهداری و تعمیر مرتبط با آنها ثبت خواهد شد. توجه نمایید که ساتراپ این قدرت را به مدیریت میدهد تا به صورت آنلاین گزارش‌های مربوطه را به صورت لحظه‌ای دریافت کرده و روند فعالیت‌ها را مورد بررسی قرار دهد.
 • مدیریت نقاط حساس هر پروژه: مدیر پروژه قادر است برای تسک‌‌های مهم یک ویژگی به اسم تسک حساس لحاظ کند و در نقاطی که نیاز باشد، سیستم به فرد مجری و در نقاط حساس‌تر به مدیر پروژه در خصوص این تسک‌ها هشدار می‌دهد.
 • اولویت بندی: مدیر پروژه می‌تواند تسک‌ها را علاوه‌بر تاریخ با استفاده از دو گزینه‌ی دیگر (اولویت و ارزش تجاری) طبقه‌بندی کند.
 • پشتیبانی از روش‌های مدیریت پروژه چابک، کانبان و سایر متدلوژی‌ها: اگر شما یک سازمان با چندین مجموعه هستید که هر کدام کاربری خاص خود را دارد، به راحتی می‌توانید ابزارهای مدیریتی مورد نیاز و مربوط به کاربری خودتان را داشته باشید.
 • مدیریت بودجه، هزینه و درآمد: ساتراپ قادر است برای هر تسک، به صورت زنده تغییرات قیمت تمام شده تخمینی را محاسبه کند و با پیش‌رفت پروژه، انحراف تخمین‌ها از هزینه واقعی را محاسبه کند و امکان ایجاد نظارت دقیقی روی امور هزینه و درآمد فراهم کند.
 • گانت چارت: در یک سیستم مدیریت پروژه آنلاین، گانت چارت به صورت دینامیک و زنده نمایش داده می‌شود.
 • گزارش‌دهی زنده و برخط: یک مدیر می‌تواند با زدن چند دکمه، آمار و اطلاعات مورد نظر خود را مشاهده کند.
 • پرتال مشتریان: مشتری شما می‌تواند در پروژه‌ای که برای وی در نظر می‌گیرید به عنوان ناظر حضور داشته باشد و با توجه به سطح دسترسی تعریف شده، بتواند حجم مشخصی از اطلاعات را مشاهده کند.
 • حسابداری: فروش‌های انجام شده، در دست انجام، و اولویت‌ها را مشاهده کنید و دستورات را به افراد اجرایی خود ابلاغ کنید. حساب‌های دریافتی، پرداختی، و سررسیدهای آنها را در نمودار مشاهده کنید و در صورت وجود خطر کسری بودجه یا نقدینگی، از قبل آگاه شوید.
دمو ساتراپ

ویژگی‌های ساتراپ


  • مدیریت تسک‌ها
  • امکان مشاهده و برنامه ریزی برای انجام تسک‌‌ها
  • پیگیری درصد پیشرفت:میزان پیشرفت به صورت زنده و لحظه‌ای محاسبه و نمایش داده می‌شود و علاوه‌بر این، تنها به افرادی نمایش داده می‌شود که دسترسی کافی را برای مشاهده‌ی آن داشته باشند.
  • پیگیری وضعیت هر کار: این قابلیت به مدیر پروژه و سایر ناظرین کمک می‌کند بتوانند تمامی تسک‌هایی را که در وضعیت مشخصی هستند، فیلتر کرده و برای نظارت دقیق یا حل مشکلات آن‌ها اقدام کنند.
  • مدیریت زمان: مدیریت صحیح زمان، پیش‌بینی و نظارت دقیق بر مصرف زمان یکی از اساسی‌ترین وظایف یک تیم مدیریت پروژه است.

 • مدیریت سطح دسترسی کاربران و گروه‌ها: افراد فقط و تنها فقط به امور و اطلاعاتی دسترسی خواهند داشت که باید داشته باشند .
 • تعداد کاربران: تیم مدیریت پروژه به بزرگی تمام کاربران شرکت و مشتریان آن خواهد بود.
 • اطلاع رسانی ایمیلی : برای مواردی که به صورت استاندارد وجود دارد و برای مواردی که در شرکت شما به عنوان هشدار شناخته می‌شود ، افراد مرتبط با پروژه هر کدام یک ایمیل دریافت خواهند کرد و از وضعیت مربوطه، آگاه خواهند شد.
 • انبارداری: مدیریت انبار یکی از مهمترین فعالیت‌های سازمانی به حساب می‌آید که در آن ورود و خروج و همچنین مقدار مواد اولیه، تجهیزات و محصولات را در برمی‌گیرد. در مدیریت انبار باید به این موضوعات توجه شود که چه میزان از هر ماده و تجهیزات در انبار وجود دارد و زمانی که به مقدار بحرانی نزدیک شود، اقدام به خرید آن شود؛ همچنین هر ماده چه زمانی وارد انبار شده و یا محصولات چه زمانی باید از انبار خارج و وارد شبکه توزیع شوند و در پایان محل نگهداری هر یک از اقلام موجود در انبار در کدام قسمت از آن است.
 • تعمیر و نگهداری: ساتراپ با طراحی بخش نگهداری و تعمیر این فرصت را در اختیار افراد فعال در این حوزه قرار داده است تا با دریافت نوتیفیکیشن در ابتدای هر روز و همچنین مشاهده کارهای خود در طی روز و یا روزهای آتی، برای کار خود برنامه‌ریزی نمایند. همچنین تمامی تجهیزات با اطلاعات دقیق در سامانه ثبت شده و تمامی فعالیت‌های نگهداری و تعمیر مرتبط با آنها ثبت خواهد شد. توجه نمایید که ساتراپ این قدرت را به مدیریت میدهد تا به صورت آنلاین گزارش‌های مربوطه را به صورت لحظه‌ای دریافت کرده و روند فعالیت‌ها را مورد بررسی قرار دهد.
 • مدیریت نقاط حساس هر پروژه: مدیر پروژه قادر است برای تسک‌‌های مهم یک ویژگی به اسم تسک حساس لحاظ کند و در نقاطی که نیاز باشد، سیستم به فرد مجری و در نقاط حساس‌تر به مدیر پروژه در خصوص این تسک‌ها هشدار می‌دهد.
 • اولویت بندی: مدیر پروژه می‌تواند تسک‌ها را علاوه‌بر تاریخ با استفاده از دو گزینه‌ی دیگر (اولویت و ارزش تجاری) طبقه‌بندی کند.
 • پشتیبانی از روش‌های مدیریت پروژه چابک، کانبان و سایر متدلوژی‌ها: اگر شما یک سازمان با چندین مجموعه هستید که هر کدام کاربری خاص خود را دارد، به راحتی می‌توانید ابزارهای مدیریتی مورد نیاز و مربوط به کاربری خودتان را داشته باشید.
 • مدیریت بودجه، هزینه و درآمد: ساتراپ قادر است برای هر تسک، به صورت زنده تغییرات قیمت تمام شده تخمینی را محاسبه کند و با پیش‌رفت پروژه، انحراف تخمین‌ها از هزینه واقعی را محاسبه کند و امکان ایجاد نظارت دقیقی روی امور هزینه و درآمد فراهم کند.
 • گانت چارت: در یک سیستم مدیریت پروژه آنلاین، گانت چارت به صورت دینامیک و زنده نمایش داده می‌شود.
 • گزارش‌دهی زنده و برخط: یک مدیر می‌تواند با زدن چند دکمه، آمار و اطلاعات مورد نظر خود را مشاهده کند.
 • پرتال مشتریان: مشتری شما می‌تواند در پروژه‌ای که برای وی در نظر می‌گیرید به عنوان ناظر حضور داشته باشد و با توجه به سطح دسترسی تعریف شده، بتواند حجم مشخصی از اطلاعات را مشاهده کند.
 • حسابداری: فروش‌های انجام شده، در دست انجام، و اولویت‌ها را مشاهده کنید و دستورات را به افراد اجرایی خود ابلاغ کنید. حساب‌های دریافتی، پرداختی، و سررسیدهای آنها را در نمودار مشاهده کنید و در صورت وجود خطر کسری بودجه یا نقدینگی، از قبل آگاه شوید.

سطوح خدمات داشتبورد مدیریتی ساتراپ

null

تولید

مدیریت پروژه شامل برنامه ریزی و سازماندهی منابع یک شرکت برای حرکت در راستای یک کار مشخص، رویداد یا وظیفه خاص به سمت تکمیل فرایندهای تولیدی است. این می تواند شامل یک پروژه یکباره و یا یک فعالیت مداوم باشد و منابع مدیریت شده شامل پرسنل ، امور مالی ، فناوری و مالکیت معنوی است.
null

خدمات

این سیستم شامل برنامه ها و ابزارهایی است که برای برنامه ریزی، سازماندهی و مدیریت پروژه‌های ساده و پیچیده استفاده می‌شود. این‌ها می‌تواند شامل نرم افزارهای عمومی مانند صفحه گسترده و برنامه‌های ایمیل یا برنامه‌های مدیریت پروژه باشد.
null

پزشکی و سلامت

داشبورد مدیریت در مورد استفاده از ابزارها و مهارت‌ها برای برآوردن زمان‌، کیفیت، هزینه و منابع خاص کمک می‌کند. با اتخاذ رویکردی سیستماتیک برای تعریف‌، برنامه ریزی، اجرا، نظارت و کنترل استراتژی‌های برنامه کلی سلامت و پزشکی، احتمال موفقیت بیشتر است.
null

آموزش

شبکه آموزش ساتراپ در تلاش است تا با ارایه زیرساختی قوی و آنلاین، ابزار موفقیت شمار را در حوزه آموزش آنلاین فراهم سازد. آموزش الکترونیک را می‌توان آموزشی دانست که برمبنای ادوات الکترونیک ارایه می‌شود و بنا به ابزارآلات مورد استفاده، می‌تواند مزایای متفاوتی داشته باشد.

برای مشاهده دمو، دیدن گالری تصاویر از سامانه و دیگر ویژگی‌های ساتراپ برروی دکمه‌ی روبرو کلیک کنید.

فهرست